Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Zakres działania Ośrodka

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Legnicy

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży
59-220 Legnica ul. Okrzei 9


telefon: 76 721 53 42

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest czynny:
 od poniedziałku do piątku
w godz. 730 – 1800

 

Udzielamy pomocy w sytuacjach kryzysowych:

- problemy emocjonalne dzieci,
- trudności w porozumieniu się z dzieckiem,
- niepokojące zmiany w zachowaniu dziecka,
- problemy wieku dorastania,
- trudności wychowawcze,
- zaburzenia zachowania,
- stres szkolny,
- niepowodzenia w nauce,
- dysleksja i dysortografia, dysgrafia,
- trudności w kontaktach z rówieśnikami,
- zaburzenia mowy i artykulacji.

Udzielamy pomocy w ścisłej współpracy z rodzicami, opiekunami dzieci.

Proponujemy:

- konsultacje dla rodziców,
- diagnozę sytuacji problemowej,
- pomoc psychologiczną dla rodziców.

Proponujemy dla dzieci:

- pomoc psychologiczną
- spotkania indywidualne i grupowe,
- zajęcia klubowe – organizacja czasu wolnego,
- pomoc w nauce,
- terapię pedagogiczną – dla dzieci i młodzieży z problemem dysleksji, dysortografii, dysgrafii.
- terapię logopedyczną.

Pomoc udzielona w Ośrodku jest bezpłatna. Wymagane jest osobiste zgłoszenie rodziców, opiekunów po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.

TELEFON 76 721 53 42

Z A P R A S Z A M Y

Ośrodek Pomocy Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest placówką opiekuńczo - wychowawczą wsparcia dziennego. Działania Ośrodka służą wspieraniu rodziców w sprawowaniu funkcji rodzicielskich. Wspieranie rodziny odbywa się poprzez udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom.

Metadane

Data publikacji : 09.04.2014
Data modyfikacji : 10.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Dróżko
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Lach Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL