Ostatnia aktualizacja strony: 09.08.2022, 08:14

Rejestry i ewidencje

Czwartek, 10 kwietnia 2014

Rejestry i ewidencje

Wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy:

1. Rejestr zatrudnionych pracowników
udostępnienie: Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia
ul. Poselska 13
telefon: 76 722 18 00 wew. 105

2. Rejestr umów zawieranych przez MOPS
udostępnienie: Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
telefon: 76 722 18 00 wew. 100

3. Rejestr wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania podopiecznych
udostępnienie: Dział Pracy Socjalnej
ul. Chojnowska 112
telefon 76 722 18 08 wew. 118

4. Rejestr osób pobierających świadczenia rodzinne
udostępnienie: Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Poselska 13
telefon: 76 722 18 00 wew. 122

5. Rejestr osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego
udostępnienie: Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Poselska 13|
telefon: 76 722 18 00 wew. 122

6. Rejestr dłużników alimentacyjnych
udostępnienie: Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Poselska 13
telefon: 76 722 18 00 wew. 122

7. Rejestr decyzji osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
udostępnienie: Dział Świadczeń
ul. Chojnowska 112
telefon: 76 722 18 08 wew. 119

8. Rejestr przyjętych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego
udostępnienie: Dział Dodatków Mieszkaniowych
ul. Chojnowska 112
telefon: 76 722 18 08 wew. 137

9. Rejestr osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej
udostępnianie: DPS dla Dorosłych
ul. Grabskiego 11
tel. 76 722 18 24

udostępnianie: DPS dla Dzieci
ul. Kubusia Puchatka 4
tel. 76 722 18 22

10. Wykazy spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazywanych do archiwum
udostępnianie: Dział Organizacyjny
ul. Poselska 13
tel. 76 722 18 00 wew. 118

11. Rejestr dzieci uczęszczających do żłobków
udostępnianie: Żłobek nr 1
ul.  Biegunowa 25
tel. 76 722 18 14

udostępnianie: Żłobek nr 2
ul.  Łukasińskiego 5
tel. 76 722 18 13

udostępnianie: Żłobek nr 3
ul.  Anielewicza 10
tel. 76 722 18 15

udostępnianie: Filia Żłobka nr 3
ul.  Krzemieniecka 1
tel. 76 722 18 80

udostępnianie: Żłobek nr 4
ul.  Księżycowa 14
tel. 76 722 18 16

12. Rejestr korespondencji
Udostępnianie: Sekretariat
ul. Poselska 13
tel. 76 722 18 00 wew. 100

13. Rejestr skarg i wniosków
udostępnienie: Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
ul. Poselska 13
tel. 76 722 18 00 wew. 126

Metadane

Data publikacji : 10.04.2014
Data modyfikacji : 05.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Małko
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski
©-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL