Ostatnia aktualizacja strony: 09.08.2022, 08:14

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Piotr Lach 24.03.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
05.08.2022 15:27 Piotr Lach
Gł. Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą (2022 r.)
05.08.2022 15:27 Piotr Lach
Gł. Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie (2022 r.)
05.08.2022 15:26 Piotr Lach
Gł. Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne (2022 r.)
24.07.2020 13:30 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą 2020
24.07.2020 13:29 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: Baza teleadresowa - Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2020
24.07.2020 13:29 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2019 r.
24.07.2020 13:28 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno - edukacyjne w 2019
24.07.2020 13:28 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.07.2020 13:28 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.07.2020 13:28 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.07.2020 13:28 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
25.10.2017 08:27 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: 4. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
25.10.2017 08:27 Piotr Lach
Gł. Specjalista
modyfikacja
24.10.2017 16:17 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: 3. Baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie na Dolnym Śląsku
24.10.2017 16:16 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.10.2017 16:13 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: 3. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
24.10.2017 16:12 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: 2. Podmioty oraz organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
24.10.2017 16:11 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: 1. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
24.10.2017 16:10 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.10.2017 16:10 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
Załącznik: Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie
24.10.2017 16:09 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.10.2017 16:09 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.10.2017 16:09 Piotr Lach
Gł. Specjalista
skasowanie
Dokument: Baza teleadresowa podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Kategoria: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
24.10.2017 16:09 Piotr Lach
Gł. Specjalista
modyfikacja
24.03.2017 14:01 Piotr Lach
Gł. Specjalista
modyfikacja
24.03.2017 13:30 Piotr Lach
Gł. Specjalista
publikacja
©-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL