Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze do legnickich żłobków miejskich, dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok 2024/2025

W dniach od 2 do 30 kwietnia 2024 r. będzie prowadzony nabór do legnickich żłobków miejskich, dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, na rok  2024/2025.

W okresie od 2 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r. będzie udostępniona do pobrania Karta zgłoszenia dziecka do żłobka, osoby które nie mają możliwości pobrania karty online mogą ją otrzymać w żłobku, do którego chcą zapisać dziecko.

Karty zgłoszenia dziecka do żłobków (do pobrania i wypełnienia):

 1. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 1
 2. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 2
 3. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 3 oraz Filii Żłobka Nr 3
 4. Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Nr 4

Wypełnioną kartę wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej rodziców /opiekunów dziecka, zawierającymi okres zatrudnienia, a w przypadku rodziców uczących się w systemie dziennym, zaświadczenia ze szkoły, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobierania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. we właściwym żłobku (żłobek do, którego chcemy, aby dziecko uczęszczało), w miejscu do tego wyznaczonym lub personelowi żłobka.

UWAGA!
Dziecko może być zgłoszone tylko do jednego żłobka, złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

UWAGA!
Dzieci uczęszczające do żłobków nie biorą udziału w procedurze przyjmowania, jednak rodzice zobowiązani są do uaktualnienia kart zgłoszenia.

Dane adresowe żłobków wraz z liczbą wolnych miejsc na rok 2024/2025:

 1. Żłobek Nr 1, ul. Biegunowa 25, Legnica. tel. 76 722 18 14 –  52 miejsca,
 2. Żłobek Nr 2, ul. Łukasińskiego 5, Legnica. tel. 76 722 18 13 – 52 miejsca,
 3. Żłobek Nr 3, ul. Anielewicza 10, Legnica. tel. 76 722 18 15 – 51 miejsc oraz Filia Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1, tel. 76 722 18 80 – 41 miejsc,
 4. Żłobek Nr 4, ul. Księżycowa 14, Legnica. tel. 76 722 18 16 – 57 miejsc.

UWAGA!
Rekrutacja do Filii Żłobka Nr 3 przy ul. Krzemienieckiej 1 prowadzona będzie w siedzibie placówki tj. Legnica ul. Krzemieniecka 1.

Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:

 • złożenie karty zgłoszenia dziecka, w terminie do 30 kwietnia 2024 r.,
 • zamieszkiwanie rodziców (opiekunów) na terenie miasta Legnicy,
 • zatrudnienie, prowadzenie działalności gospodarczej rodziców (opiekunów), pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej w trybie dziennym, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego.

Z preferencyjnego przyjmowania dzieci do żłobka korzystają:

 • rodzice (opiekunowie) posiadający Kartę Dużej Rodziny,
 • rodzice (opiekunowie) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do żłobka,
 • rodzice dzieci niepełnosprawnych.

W tym celu do karty zgłoszenia  należy załączyć stosowne oświadczenie w ww. sprawie.

Lista dzieci przyjętych do żłobka podana będzie do publicznej wiadomości  w terminie do dnia 31 maja 2024 r. w każdym ze żłobków.

W przypadku większej liczby dzieci rekrutujących do żłobków, niż liczba miejsc, dzieci nieprzyjęte do żłobków zostaną wpisane na listę rezerwową.

UWAGA!
Podanie fałszywych  bądź nieprawdziwych danych  w karcie zgłoszenia, albo złożenie kolejnej karty zgłoszenia w innym żłobku prowadzonym przez gminę Legnica, skutkować będzie jej odrzuceniem.

Dodatkowe przyjęcia dzieci do żłobków w ciągu roku prowadzone są w miarę wolnych miejsc w żłobkach.

Metadane

Data publikacji : 26.03.2024
Data modyfikacji : 02.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zyta Lorenc
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Lach Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Lach

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL