Ostatnia aktualizacja strony: 10.04.2024, 15:45

Ogłoszenia

Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń

Dnia 30 grudnia 2023 weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia, których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Metadane

Data publikacji : 30.01.2024
Data modyfikacji : 31.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Kurzydło Dział Świadczeń Rodzinnych
Osoba udostępniająca informację:
Kacper Hołubniak Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Kacper Hołubniak

Opcje strony

©-2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL