Ostatnia aktualizacja strony: 09.08.2022, 08:14

Ogłoszenia

Czwartek, 02 lipca 2020

Ogłoszenia - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

         

 

DOA.4230.2.2.2020.AM

INFORMACJA

W wymaganym terminie, tj. do godz. 1500 dnia 27.07.2020 r., nie wpłynęła żadna oferta w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ogłoszonym w dniu 2 lipca 2020 r.

Legnica, dnia 29.07.2020 r.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.07.2020
Data modyfikacji : 03.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Małko
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Piotrowski Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Piotrowski
©-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL