Ostatnia aktualizacja strony: 02.03.2021, 14:45

Zasiłek dla opiekuna

Czwartek, 12 lipca 2018

Pomoc w postaci zasiłku dla opiekuna reguluje ustawa
z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu   i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U z 2016r. poz. 162).

Przepisy dotyczące zasiłków dla opiekunów obowiązują
od 15 maja 2014r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. Wysokość świadczenia kształtuje się na poziomie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który od 1.11.2019r. wynośi 620 zł.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 12.07.2018
Data modyfikacji : 01.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Sułek
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Lach Dział Organizacji i Obsługi Administracyjnej
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Lach
©-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL