Ostatnia aktualizacja strony: 24.06.2021, 07:44

Zakres działania Ośrodka

Środa, 09 kwietnia 2014

Zespół Interwencji Kryzysowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Zespół Interwencji Kryzysowej
59-220 Legnica ul. Okrzei 9

telefon: 76 722 18 36


Zespół Interwencji Kryzysowej jest czynny:

od poniedziałku do wtorku:
w godzinach 730 – 1830

od środy do piątku:
w godzinach 730 – 2000
 

Zespół Interwencji Kryzysowej to miejsce, w którym zespół specjalistów – psychologów, psychoterapeutów pomaga rozwiązywać problemy emocjonalne i trudności życiowe.

Programy Zespołu:

Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci w wieku do trzeciego roku życia

Udzielamy pomocy w sytuacjach:

- kryzysu życiowego,
- problemów dorastania,
- problemów emocjonalnych,
- kryzysów małżeńskich,
- konfliktów w rodzinie,
- przemocy w rodzinie,
- trudności wychowawczych z dziećmi,
- zaburzeń mowy i artykulacji.

Proponujemy:

- konsultacje dla dorosłych,
- konsultacje dla dzieci i młodzieży,
- konsultacje w sprawie dziecka,
- diagnozę sytuacji problemowej,
- psychoterapię indywidualną,
- psychoedukacja w sprawie rozwoju dziecka z elementami treningu umiejętności wychowawczych,
- pracę grupową,
- interwencję w środowisku,
- pomoc i terapię logopedyczną.

Pomoc w ośrodku jest nieodpłatna, nie wymagamy skierowań.

Na spotkania należy umawiać się osobiście lub telefonicznie:
w godzinach od 730 do 1800
telefon 76 721 53 42
Z A P R A S Z A M Y


Psychoedukacja dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Uczestnicy: Grupa wsparcia jest kierowana dla kobiet (osób pełnoletnich) cierpiących z powodu przemocy domowej i przemocy w rodzinie.
Idea treningu: Umożliwienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie otrzymania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, nabywania umiejętności zatrzymywania przemocy domowej i wychodzenia z sytuacji przemocy.

WARSZTATY BĘDĄ PROWADZONE RAZ W TYGODNIU W ŚRODY
W GODZ. OD 1400 DO 1500

OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS, UL. OKRZEI 9 W LEGNICY, POKÓJ NR 2

TEL. 76  722 18 36

WARSZTATY DLA RODZICÓW
Uczestnicy: Warsztaty kierowane są dla rodziców / opiekunów dzieci w wieku szkolnym, którzy borykają się z problemami komunikacyjnymi z dziećmi i doświadczają trudności wychowawczych.
Idea warsztatów: umożliwienie rodzicom / opiekunom poszerzenia wiedzy na temat rozwoju dziecka i rozwijania kompetencji rodzicielskich.

Warsztaty będą prowadzone w II turach:
I  tura - środa w godz. 1630 - 1745
II tura - czwartek w godz. 1000 - 1115
 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2014
Data modyfikacji : 02.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Chanas - Rytwińska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Lach Samodzielna Sekcja Bezpieczeństwa Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Lach
©-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL